Using PHP and NNTP to post new message to Usenet!

I’ve tried to write my own client to post messages to Usenet newsgroups using PHP and most scripts you’ll find on the net either do not show you how to connect to a Usenet server using credentials (name/password) or they do not let you error debug the connection (leaving you blind when something goes wrong during the NNTP handshake). [Read more…]

Ako prirodzene znížiť vysoký krvný tlak?

15.Aprila.2001 sa vo vedeckej tlači ´Journal of Human Hypertension´ objavil článok pod názvom ´Ovládanie Dýchania Znižuje Krvný Tlak´, ktorý oznámil pozoruhodný prielom špecialistov na hypertenziu a lekárskych výskumníkov v tomto odbore. V krátkosti povedané, táto štúdia ukazuje, že niektoré dychové cvičenia, ak sú vykonavané rutinne, môžu veľmi významne pomôcť pacientom kontrolovať ich krvný tlak. [Read more…]