Ako prirodzene znížiť vysoký krvný tlak?

15.Aprila.2001 sa vo vedeckej tlači ´Journal of Human Hypertension´ objavil článok pod názvom ´Ovládanie Dýchania Znižuje Krvný Tlak´, ktorý oznámil pozoruhodný prielom špecialistov na hypertenziu a lekárskych výskumníkov v tomto odbore. V krátkosti povedané, táto štúdia ukazuje, že niektoré dychové cvičenia, ak sú vykonavané rutinne, môžu veľmi významne pomôcť pacientom kontrolovať ich krvný tlak. [Read more…]