Georgios Stavros

Georgios Stavros (1788-1869) bol Grécky bankár a revolucionár. Tiež známy ako jeden zo zakladateľov a prvý guvernér národnej banky Grécka.

Obsah
1 Začiatky
2 Grécka vojna za nezávislosť
3 Po nezávislosti a obnove Gréckeho hospodárstva
4 Odkazy

Začiatky
Stavros sa narodil v meste Ioannina (dnešné historické územie Epirusu), priamo v intelektuálnom centre Grécka (v tom čase pod vládou Otomana). Študoval v renomovaných školách rodného mesta, podobne ako aj Balaneios, či Kaplaneios. Stavros sa neskôr presťahoval do Viedne kde prevzal obchodné činnosti jeho otca, zatiaľ čo pokračoval v štúdiu v miestnej obchodnej škole.[1] Z dôvodu svojej profesie musel cestovať do rôznych európskych miest, kde sa v Petrohrade stretol s Loannisom Kapodistriasom, v tom čase diplomatom v službách Ruskej ríše. Toto zohralo kľúčovú úlohu v Gréckej politike nasledujúcich rokov. Stavros sa neskôr stal členom organizácie vlasteneckej Filiki Eteria.

Grécka vojna za nezávislosť
Krátko po vypuknutí Gréckej vojny za nezávislosť (1821) podporoval povstanie poskytovaním strelných zbraní, streliva a potravín revolucionárom. v roku 1824 sa Stavros presťahoval do Grécka a hned ďalší rok bol vymenovaný za šéfa pokladňe Prvej Helénskej Republiky, vtedy pod vedenim Georgiosa Kountouriotisa. Odhliadnuc od svojich finančných povinností nastúpil v ozbrojenom boji proti Osmanskej ríši, kde viedol pechotnú skupina odboja proti Ibrahimovi Pasha. V tejto skupine zastával hodnosť Chiliarchosa a bol zodpovedný za 50 mužov, ktorých cieľom bolo podporiť obrancov mesta Missolonghi počas tretieho obliehania.[2] Stavros sa zúčastnil Tretieho Národného Zhromaždenia v Troezene (1827) ako zástupca regiónov Epirusu (historické územie) a Stredného Grécka, ako aj Piateho Národného Zhromaždenia v Nafplione (1831).

Po nezávislosti a obnove Gréckeho hospodárstva
Počas obdobia predsedu vlády Kapodistriasa (1828-1831), bol Stavros členom trojčlenneho ekonomického výboru, zodpovednom medzi iným aj za prevádzku prvej Gréckej štátnej banky (Finančnej Národnej Banky, Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα), ktorá vydávala peniaze (ako napr. Phoenix) ale tiež iné cenné papiere. Po zavraždení Kapodistriasa, Grécko prišlo pod vladu kraľa Otta. Počas tohto obdobia sa Stavros stal kľúčovou postavou pri vytváraní národnej banky Grécka a bol zvolený v roku 1842 za jej prvého guvernéra. Národná Banka Grécka bola jedinou inštitúciou, ktorá vydávala bankovky v Grécku (drachmy) počas nasledujúcich 87 rokov. Stavros až do svojej smrti v roku 1896 pracoval ako guvernér pre organizáciu Národnej Banky Grécka. Jeho práca sa sústredila na rozširovanie bankových vztahov kde uplatnil svoje skúsenosti z podnikania vo Viedni a spoluprácu so švajčiarskym bankárom Jean-Gabrielom Eynardom. Na svoje vlastné náklady Stavros založil sirotčinec v jeho rodnom meste Ioannina. Jeho portrét zdobí rôzne Grécke bankovky vydané pred rokom 1932.

Toto je moj prvy prispevok do Slovenskej Wikipedie: http://sk.wikipedia.org/wiki/Georgios_StavrosFacebook Comments