Mikko Hypponen: Tri typy on-line útokov

Môj preklad prednášky Mikko Hypponena, experta na počítačovú kriminalitu, o troch typoch on-line útokov na naše súkromie a údaje.

Preklad je uverejnený na TED.com: http://www.ted.com/talks/mikko_hypponen_three_types_of_online_attack.html

Alebo na Youtube:
YouTube Video:

Tu je SRT forma prekladu:

1
00:00:05,000 –> 00:00:08,000
V 80 tich rokoch

2
00:00:08,000 –> 00:00:11,000
v komunistickom Východnom Nemecku

3
00:00:11,000 –> 00:00:15,000
ak ste vlastnili písací stroj,

4
00:00:15,000 –> 00:00:17,000
museli ste si ho zaregistrovať u vlády.

5
00:00:17,000 –> 00:00:19,000
Museli ste si registrovať

6
00:00:19,000 –> 00:00:21,000
hárok papiera so vzorkov textu

7
00:00:21,000 –> 00:00:23,000
napisanou priamo na vašom písacom stroji.

8
00:00:23,000 –> 00:00:25,000
Toto bolo zriadené za účelom

9
00:00:25,000 –> 00:00:28,000
aby vláda mohla sledovať, odkiaľ daný text pochádza.

10
00:00:28,000 –> 00:00:31,000
Ak sa našiel papier

11
00:00:31,000 –> 00:00:34,000
ktorý bol zlého druhu myslenia,

12
00:00:34,000 –> 00:00:36,000
mohli sledovať

13
00:00:36,000 –> 00:00:38,000
kto si to myslel, a kto ho vytvoril.

14
00:00:38,000 –> 00:00:41,000
A my na západe

15
00:00:41,000 –> 00:00:44,000
sme nemohli pochopiť, ako niekto mohol takéto niečo urobiť,

16
00:00:44,000 –> 00:00:47,000
a ako to obmedzuje slobodu prejavu.

17
00:00:47,000 –> 00:00:49,000
Nikdy by sme to neurobili

18
00:00:49,000 –> 00:00:52,000
v našej vlastnej krajine.

19
00:00:52,000 –> 00:00:55,000
Ale dnes v roku 2011,

20
00:00:55,000 –> 00:00:59,000
Ak si kúpite farebnú laserovú tlačiareň

21
00:00:59,000 –> 00:01:02,000
od výrobcu akýchkoľvek významných laserových tlačiarňí

22
00:01:02,000 –> 00:01:04,000
a vytlačíte stránku,

23
00:01:04,000 –> 00:01:06,000
vysledná stránka

24
00:01:06,000 –> 00:01:09,000
bude pokrytá malými žltými bodkami

25
00:01:09,000 –> 00:01:11,000
vytlačenými na každej stránke

26
00:01:11,000 –> 00:01:14,000
v štruktúre, ktorá urobí stránku jedinečnou

27
00:01:14,000 –> 00:01:18,000
vám a vašej tlačiarni.

28
00:01:18,000 –> 00:01:20,000
Toto sa deje

29
00:01:20,000 –> 00:01:23,000
práve dnes.

30
00:01:23,000 –> 00:01:27,000
A nikto z nás si z toho nerobí veľkú hlavu.

31
00:01:27,000 –> 00:01:30,000
A to je príklad

32
00:01:30,000 –> 00:01:32,000
spôsobu

33
00:01:32,000 –> 00:01:35,000
akým naša vlastná vláda

34
00:01:35,000 –> 00:01:37,000
používa technológiu

35
00:01:37,000 –> 00:01:41,000
proti nám, jej vlastným občanom.

36
00:01:41,000 –> 00:01:44,000
A to je jeden z troch hlavných zdrojov

37
00:01:44,000 –> 00:01:46,000
on-line problémov dnes.

38
00:01:46,000 –> 00:01:49,000
Ak sme sa pozreli na to, čo sa naozaj deje v online svete,

39
00:01:49,000 –> 00:01:52,000
mohli by sme zoskupiť útoky podľa ich útočníkov.

40
00:01:52,000 –> 00:01:54,000
Máme tri hlavné skupiny.

41
00:01:54,000 –> 00:01:56,000
Máme on-line zločincov.

42
00:01:56,000 –> 00:01:58,000
Tu máme napríklad pána Dimitrija Golubova

43
00:01:58,000 –> 00:02:00,000
z mesta Kyjev na Ukrajine.

44
00:02:00,000 –> 00:02:03,000
A motívy online zločincov

45
00:02:03,000 –> 00:02:05,000
sú veľmi jednoduché pochopiť.

46
00:02:05,000 –> 00:02:07,000
Títo ľudia zarabaju veľké peniaze.

47
00:02:07,000 –> 00:02:09,000
Využívajú internetových útokov

48
00:02:09,000 –> 00:02:11,000
na to aby zarobili veľké peniaze

49
00:02:11,000 –> 00:02:13,000
a veľa, veľmi veľa peňazí.

50
00:02:13,000 –> 00:02:15,000
Máme niekoľko prípadov

51
00:02:15,000 –> 00:02:18,000
online milionárov, dokonca multimilionárov,

52
00:02:18,000 –> 00:02:20,000
ktorý zarobili peniaze z ich útokov.

53
00:02:20,000 –> 00:02:23,000
Tu máme napriklad Vladimíra Tsastsina z Tartu v Estónsku.

54
00:02:23,000 –> 00:02:25,000
Toto je Alfred Gonzalez.

55
00:02:25,000 –> 00:02:27,000
Toto je Stephen Watt.

56
00:02:27,000 –> 00:02:29,000
Toto je Bjorn Sundin.

57
00:02:29,000 –> 00:02:32,000
Toto je Matthew Anderson, Tariq Al-Daour

58
00:02:32,000 –> 00:02:34,000
a tak ďalej a tak ďalej.

59
00:02:34,000 –> 00:02:36,000
Títo ľudia

60
00:02:36,000 –> 00:02:38,000
zarobili hotové bohatstvá online,

61
00:02:38,000 –> 00:02:41,000
ale robia to prostredníctvom nelegálnej činnosti,

62
00:02:41,000 –> 00:02:43,000
pomocou vecí ako trebárs bankových trójskych koní

63
00:02:43,000 –> 00:02:45,000
kradnú peniaze z naších bankových účtov

64
00:02:45,000 –> 00:02:47,000
zatiaľ čo my robíme svoje on-line bankovníctvo,

65
00:02:47,000 –> 00:02:49,000
alebo pomocou nahrávania stlačených kláves

66
00:02:49,000 –> 00:02:52,000
zbierajú naše informácie o kreditných kartách

67
00:02:52,000 –> 00:02:55,000
zatiaľ čo on-line nakupujeme z infikovaného počítača.

68
00:02:55,000 –> 00:02:57,000
Americká tajná služba

69
00:02:57,000 –> 00:02:59,000
dva mesiace dozadu

70
00:02:59,000 –> 00:03:01,000
zmrazila švajčiarsky bankový účet

71
00:03:01,000 –> 00:03:03,000
pána Sam Jaina (na obrázku),

72
00:03:03,000 –> 00:03:06,000
a tento bankový účet mal na sebe 14,9 miliónov dolárov

73
00:03:06,000 –> 00:03:08,000
v momente keď bol zmrazený.

74
00:03:08,000 –> 00:03:10,000
Pán Jain je na úteku;

75
00:03:10,000 –> 00:03:13,000
nikto nevie, kde sa nachádza.

76
00:03:13,000 –> 00:03:16,000
Ja tvrdím, že už dnes

77
00:03:16,000 –> 00:03:19,000
je viac než pravdepodobné, že ktokoľvek z nás

78
00:03:19,000 –> 00:03:22,000
sa može stať obeťou trestného činu v on-line svete

79
00:03:22,000 –> 00:03:25,000
viac než tu, v reálnom svete.

80
00:03:25,000 –> 00:03:27,000
A je viac než jasné

81
00:03:27,000 –> 00:03:29,000
že sa situácia bude len zhoršovať.

82
00:03:29,000 –> 00:03:31,000
V budúcnosti sa väčšina trestnej činnosti

83
00:03:31,000 –> 00:03:34,000
bude odohrávať online.

84
00:03:35,000 –> 00:03:37,000
Druhá hlavná skupina útočníkov

85
00:03:37,000 –> 00:03:39,000
ktorú dnes sledujeme

86
00:03:39,000 –> 00:03:41,000
nie sú motivovaný peniazmi.

87
00:03:41,000 –> 00:03:43,000
Sú motivovaný niečím iným —

88
00:03:43,000 –> 00:03:45,000
motivovaný protestom,

89
00:03:45,000 –> 00:03:47,000
motivovaný názorom,

90
00:03:47,000 –> 00:03:50,000
motivovaný zábavou.

91
00:03:50,000 –> 00:03:52,000
Výskyt skupín, ako je napr. Anonymous (Anonymný)

92
00:03:52,000 –> 00:03:55,000
sa počas posledných 12 mesiacov zvýšil

93
00:03:55,000 –> 00:03:57,000
a stali sa hlavnými aktérmi

94
00:03:57,000 –> 00:04:00,000
na poli internetových útokov.

95
00:04:00,000 –> 00:04:02,000
Tak toto sú tri hlavné skupiny Útočníkov:

96
00:04:02,000 –> 00:04:04,000
zločinci, ktorí to robia pre peniaze,

97
00:04:04,000 –> 00:04:07,000
hack-tivisti ako Anonymous (Anonymný)

98
00:04:07,000 –> 00:04:09,000
ktorý to robia pre protest,

99
00:04:09,000 –> 00:04:12,000
a tou poslednou skupinou sú štáty,

100
00:04:12,000 –> 00:04:15,000
samotné vlády, ktoré používajú formu online útokov.

101
00:04:16,000 –> 00:04:18,000
A potom sa pozeráme tiež na prípady

102
00:04:18,000 –> 00:04:20,000
ako ten čo sa stal v DigiNotare.

103
00:04:20,000 –> 00:04:22,000
Ten je ukážkovým príkladom toho, čo sa stane

104
00:04:22,000 –> 00:04:24,000
keď vláda zaútočí

105
00:04:24,000 –> 00:04:26,000
proti svojim vlastným občanom.

106
00:04:26,000 –> 00:04:29,000
DigiNotar je Certifikačnou Autoritou

107
00:04:29,000 –> 00:04:31,000
z Holandska —

108
00:04:31,000 –> 00:04:33,000
alebo lepšie povedané, boli.

109
00:04:33,000 –> 00:04:35,000
Zkrachovali

110
00:04:35,000 –> 00:04:38,000
minulú jeseň

111
00:04:38,000 –> 00:04:40,000
pretože sa do nich niekto hackol.

112
00:04:40,000 –> 00:04:42,000
Niekto sa vlámal do ich systému

113
00:04:42,000 –> 00:04:45,000
a to veľmi dôkladným spôsobom.

114
00:04:45,000 –> 00:04:47,000
Minulý týždeň som mal

115
00:04:47,000 –> 00:04:51,000
stretnutie s predstaviteľmi Holandskej vlády,

116
00:04:51,000 –> 00:04:56,000
kde som sa spýtal jedného z lídrov ich tímu

117
00:04:56,000 –> 00:04:59,000
či si mysli, že je možné

118
00:04:59,000 –> 00:05:02,000
že niekto mohol umrieť

119
00:05:02,000 –> 00:05:05,000
ako výsledok útoku na DigiNotar.

120
00:05:05,000 –> 00:05:10,000
A jeho odpoveď bola Áno.

121
00:05:10,000 –> 00:05:12,000
Pýtate sa ako možu ľudia zomrieť

122
00:05:12,000 –> 00:05:15,000
v dôsledku takehoto útoku?

123
00:05:15,000 –> 00:05:17,000
DigiNotar je Certifikačnou Autoritou!

124
00:05:17,000 –> 00:05:19,000
Predajú certifikáty.

125
00:05:19,000 –> 00:05:21,000
Čo robite s certifikátmi?

126
00:05:21,000 –> 00:05:23,000
Certifikát potrebujete

127
00:05:23,000 –> 00:05:25,000
Ak máte webové stránky, ktoré použivajú https adresu,

128
00:05:25,000 –> 00:05:28,000
SSL šifrovanie služieb,

129
00:05:28,000 –> 00:05:31,000
služby, ako napríklad Gmail.

130
00:05:31,000 –> 00:05:33,000
Takmer všetci alebo veľká väčšina z nás,

131
00:05:33,000 –> 00:05:35,000
používame služby Gmail, alebo jedného z ich konkurentov,

132
00:05:35,000 –> 00:05:37,000
ale tieto služby sú obzvlášť populárne

133
00:05:37,000 –> 00:05:39,000
v totalitných štátoch,

134
00:05:39,000 –> 00:05:41,000
ako je Irán,

135
00:05:41,000 –> 00:05:43,000
kde disidenti

136
00:05:43,000 –> 00:05:46,000
použivajú zahraničných služieb, ako je Gmail

137
00:05:46,000 –> 00:05:49,000
pretože vedia, že tieto sú dôveryhodnejšie ako ich miestne služby

138
00:05:49,000 –> 00:05:52,000
a sú šifrované pomocou SSL spojenia,

139
00:05:52,000 –> 00:05:54,000
tak, že miestna samospráva nemôže špehovať

140
00:05:54,000 –> 00:05:56,000
na ich diskusie.

141
00:05:56,000 –> 00:05:59,000
Okrem situácií, keď sa im podarí preniknúť do zahraničných certifikačných autorít

142
00:05:59,000 –> 00:06:01,000
a začnú vydávať falošne certifikáty.

143
00:06:01,000 –> 00:06:03,000
A to je presne to, čo sa stalo

144
00:06:03,000 –> 00:06:06,000
v prípade DigiNotaru.

145
00:06:09,000 –> 00:06:11,000
A čo taká Arabská jar

146
00:06:11,000 –> 00:06:14,000
a veci, ktoré sa dejú, napríklad v Egypte?

147
00:06:14,000 –> 00:06:16,000
V Egypte,

148
00:06:16,000 –> 00:06:18,000
výtržníci plienili ústredie

149
00:06:18,000 –> 00:06:20,000
Egyptskej tajnej polície

150
00:06:20,000 –> 00:06:22,000
v Apríli 2011,

151
00:06:22,000 –> 00:06:25,000
a pri drancovaní budovy našli veľa dokumentov.

152
00:06:25,000 –> 00:06:27,000
Medzi dokumentami,

153
00:06:27,000 –> 00:06:29,000
bolo viazanie s názvom: “FINFISHER.”

154
00:06:29,000 –> 00:06:32,000
A v tom boli poznámky

155
00:06:32,000 –> 00:06:34,000
od spoločnosti so sídlom v Nemecku

156
00:06:34,000 –> 00:06:37,000
ktorá predala Egyptskej vláde

157
00:06:37,000 –> 00:06:39,000
sadu nástrojov

158
00:06:39,000 –> 00:06:41,000
na zachytávanie informacií —

159
00:06:41,000 –> 00:06:43,000
vo veľmi rozsiahlej mierke —

160
00:06:43,000 –> 00:06:45,000
komunikácie všetkých občanov krajiny.

161
00:06:45,000 –> 00:06:47,000
Predali tento nástroj

162
00:06:47,000 –> 00:06:50,000
Egyptskej vláde za 280,000 Euro.

163
00:06:50,000 –> 00:06:53,000
Centrála tejto spoločnosti je priamo tu.

164
00:06:53,000 –> 00:06:55,000
Takže západné vlády

165
00:06:55,000 –> 00:06:58,000
poskytujú totalitným vládam nástroje

166
00:06:58,000 –> 00:07:01,000
ktoré sú použité proti ich vlastným občanom.

167
00:07:01,000 –> 00:07:04,000
Ale západné vlády robia toto isté aj sami sebe.

168
00:07:04,000 –> 00:07:06,000
Napríklad v Nemecku,

169
00:07:06,000 –> 00:07:08,000
len pred pár týždňami

170
00:07:08,000 –> 00:07:11,000
bol zistený, takzvaný Scuinstký Trojan,

171
00:07:11,000 –> 00:07:13,000
trójsky kôň

172
00:07:13,000 –> 00:07:15,000
použitý nemeckými vládnymi úradníkmi

173
00:07:15,000 –> 00:07:17,000
na preskúmavanie svojich vlastných občanov.

174
00:07:17,000 –> 00:07:21,000
Ak ste podozrivý v trestnej veci,

175
00:07:21,000 –> 00:07:23,000
je docela zrejmé, že vaša telefónna linka bude napichnutá.

176
00:07:23,000 –> 00:07:25,000
Ale dnes, to presahuje niečo také.

177
00:07:25,000 –> 00:07:27,000
Napichnú sa aj na vaše pripojenie na Internet.

178
00:07:27,000 –> 00:07:30,000
Použijú nástroje ako napríklad trójsky kôň Scuinst

179
00:07:30,000 –> 00:07:33,000
aby infikovali Váš počítač trojanom,

180
00:07:33,000 –> 00:07:35,000
ktorý im dovolí

181
00:07:35,000 –> 00:07:37,000
sledovať všetku vašu komunikáciu,

182
00:07:37,000 –> 00:07:40,000
počúvať vaše on-line diskusie,

183
00:07:40,000 –> 00:07:43,000
či zhromažďovať vaše heslá.

184
00:07:46,000 –> 00:07:48,000
A keď sa zamyslíme hlbšie

185
00:07:48,000 –> 00:07:51,000
nad takýmito vecami

186
00:07:51,000 –> 00:07:56,000
normálnou reakciou ľudí, by malo byť

187
00:07:56,000 –> 00:07:59,000
to, že povedia “Okej, to znie naozaj zle,

188
00:07:59,000 –> 00:08:02,000
ale mňa sa to netýka, pretože som právnym občanom.

189
00:08:02,000 –> 00:08:04,000
Prečo by som mal mať strach?

190
00:08:04,000 –> 00:08:07,000
Nemám čo skrývať.”

191
00:08:07,000 –> 00:08:09,000
A to je argument,

192
00:08:09,000 –> 00:08:11,000
ktorý nedáva zmysel.

193
00:08:11,000 –> 00:08:14,000
Súkromie je implicitné.

194
00:08:14,000 –> 00:08:19,000
Ochrana osobných údajov nie je niečo otvorené diskusii.

195
00:08:19,000 –> 00:08:21,000
Nie je to otázka

196
00:08:21,000 –> 00:08:25,000
súkromia

197
00:08:25,000 –> 00:08:28,000
a bezpečnosti.

198
00:08:28,000 –> 00:08:31,000
Je to otázka slobody

199
00:08:31,000 –> 00:08:34,000
a jej kontroly.

200
00:08:34,000 –> 00:08:38,000
A zaťiaľ čo môžeme dôverovať našej vláde

201
00:08:38,000 –> 00:08:41,000
práve teraz, priamo tu v roku 2011,

202
00:08:41,000 –> 00:08:44,000
akékoľvek právo si dovolime zobrať preč, nám bude zobrané raz a navždy.

203
00:08:44,000 –> 00:08:47,000
A môžeme veriť, slepo dôverovať,

204
00:08:47,000 –> 00:08:49,000
akákoľvek budúcej vláde,

205
00:08:49,000 –> 00:08:51,000
vláde čo príde trebárs

206
00:08:51,000 –> 00:08:53,000
za 50 rokov odo dneška?

207
00:08:55,000 –> 00:08:58,000
A toto sú otázky

208
00:08:58,000 –> 00:09:01,000
o ktoré sa musíme zaujímať nasledujúcich 50 rokov.

A len text:
V 80 tich rokoch v komunistickom Východnom Nemecku ak ste vlastnili písací stroj, museli ste si ho zaregistrovať u vlády. Museli ste si registrovať hárok papiera so vzorkov textu napisanou priamo na vašom písacom stroji. Toto bolo zriadené za účelom aby vláda mohla sledovať, odkiaľ daný text pochádza.
Ak sa našiel papier ktorý bol zlého druhu myslenia, mohli sledovať kto si to myslel, a kto ho vytvoril. A my na západe sme nemohli pochopiť, ako niekto mohol takéto niečo urobiť, a ako to obmedzuje slobodu prejavu. Nikdy by sme to neurobili v našej vlastnej krajine. Ale dnes v roku 2011, ak si kúpite farebnú laserovú tlačiareň od výrobcu akýchkoľvek významných laserových tlačiarňí a vytlačíte stránku, vysledná stránka bude pokrytá malými žltými bodkami vytlačenými na každej stránke v štruktúre, ktorá urobí stránku jedinečnou vám a vašej tlačiarni. Toto sa deje práve dnes. A nikto z nás si z toho nerobí veľkú hlavu. A to je príklad spôsobu akým naša vlastná vláda používa technológiu proti nám, jej vlastným občanom. A to je jeden z troch hlavných zdrojov on-line problémov dnes. Ak sme sa pozreli na to, čo sa naozaj deje v online svete, mohli by sme zoskupiť útoky podľa ich útočníkov. Máme tri hlavné skupiny. Máme on-line zločincov. Tu máme napríklad pána Dimitrija Golubova z mesta Kyjev na Ukrajine. A motívy online zločincov sú veľmi jednoduché pochopiť. Títo ľudia zarabaju veľké peniaze. Využívajú internetových útokov na to aby zarobili veľké peniaze a veľa, veľmi veľa peňazí. Máme niekoľko prípadov online milionárov, dokonca multimilionárov, ktorý zarobili peniaze z ich útokov.
Tu máme napriklad Vladimíra Tsastsina z Tartu v Estónsku. Toto je Alfred Gonzalez. Toto je Stephen Watt. Toto je Bjorn Sundin. Toto je Matthew Anderson, Tariq Al-Daour a tak ďalej a tak ďalej. Títo ľudia zarobili hotové bohatstvá online, ale robia to prostredníctvom nelegálnej činnosti, pomocou vecí ako trebárs bankových trójskych koní kradnú peniaze z naších bankových účtov zatiaľ čo my robíme svoje on-line bankovníctvo, alebo pomocou nahrávania stlačených kláves zbierajú naše informácie o kreditných kartách zatiaľ čo on-line nakupujeme z infikovaného počítača. Americká tajná služba dva mesiace dozadu zmrazila švajčiarsky bankový účet pána Sam Jaina (na obrázku), a tento bankový účet mal na sebe 14,9 miliónov dolárov v momente keď bol zmrazený. Pán Jain je na úteku; nikto nevie, kde sa nachádza. Ja tvrdím, že už dnes je viac než pravdepodobné, že ktokoľvek z nás sa može stať obeťou trestného činu v on-line svete viac než tu, v reálnom svete. A je viac než jasné že sa situácia bude len zhoršovať. V budúcnosti sa väčšina trestnej činnosti bude odohrávať online. Druhá hlavná skupina útočníkov ktorú dnes sledujeme nie sú motivovaný peniazmi. Sú motivovaný niečím iným — motivovaný protestom, motivovaný názorom, motivovaný zábavou. Výskyt skupín, ako je napr. Anonymous (Anonymný) sa počas posledných 12 mesiacov zvýšil a stali sa hlavnými aktérmi na poli internetových útokov. Tak toto sú tri hlavné skupiny Útočníkov: zločinci, ktorí to robia pre peniaze, hack-tivisti ako Anonymous (Anonymný) ktorý to robia pre protest, a tou poslednou skupinou sú štáty, samotné vlády, ktoré používajú formu online útokov.
A potom sa pozeráme tiež na prípady ako ten čo sa stal v DigiNotare. Ten je ukážkovým príkladom toho, čo sa stane keď vláda zaútočí proti svojim vlastným občanom.
DigiNotar je Certifikačnou Autoritou z Holandska — alebo lepšie povedané, boli. Zkrachovali minulú jeseň pretože sa do nich niekto hackol. Niekto sa vlámal do ich systému a to veľmi dôkladným spôsobom. Minulý týždeň som mal stretnutie s predstaviteľmi Holandskej vlády, kde som sa spýtal jedného z lídrov ich tímu či si mysli, že je možné že niekto mohol umrieť ako výsledok útoku na DigiNotar. A jeho odpoveď bola Áno. Pýtate sa ako možu ľudia zomrieť v dôsledku takehoto útoku? DigiNotar je Certifikačnou Autoritou! Predajú certifikáty. Čo robite s certifikátmi? Certifikát potrebujete ak máte webové stránky, ktoré použivajú https adresu, SSL šifrovanie služieb, služby, ako napríklad Gmail. Takmer všetci alebo veľká väčšina z nás, používame služby Gmail, alebo jedného z ich konkurentov, ale tieto služby sú obzvlášť populárne v totalitných štátoch, ako je Irán, kde disidenti použivajú zahraničných služieb, ako je Gmail pretože vedia, že tieto sú dôveryhodnejšie ako ich miestne služby a sú šifrované pomocou SSL spojenia, tak, že miestna samospráva nemôže špehovať na ich diskusie. Okrem situácií, keď sa im podarí preniknúť do zahraničných certifikačných autorít a začnú vydávať falošne certifikáty. A to je presne to, čo sa stalo v prípade DigiNotaru. A čo taká Arabská jar a veci, ktoré sa dejú, napríklad v Egypte? V Egypte, výtržníci plienili ústredie Egyptskej tajnej polície v Apríli 2011, a pri drancovaní budovy našli veľa dokumentov. Medzi dokumentami, bolo viazanie s názvom: “FINFISHER.” A v tom boli poznámky od spoločnosti so sídlom v Nemecku ktorá predala Egyptskej vláde sadu nástrojov na zachytávanie informacií — vo veľmi rozsiahlej mierke — komunikácie všetkých občanov krajiny. Predali tento nástroj Egyptskej vláde za 280,000 Euro. Centrála tejto spoločnosti je priamo tu. Takže západné vlády poskytujú totalitným vládam nástroje ktoré sú použité proti ich vlastným občanom. Ale západné vlády robia toto isté aj sami sebe. Napríklad v Nemecku, len pred pár týždňami bol zistený, takzvaný Scuinstký Trojan, trójsky kôň použitý nemeckými vládnymi úradníkmi na preskúmavanie svojich vlastných občanov.
Ak ste podozrivý v trestnej veci, je docela zrejmé, že vaša telefónna linka bude napichnutá. Ale dnes, to presahuje niečo také. Napichnú sa aj na vaše pripojenie na Internet. Použijú nástroje ako napríklad trójsky kôň Scuinst aby infikovali Váš počítač trojanom, ktorý im dovolí sledovať všetku vašu komunikáciu, počúvať vaše on-line diskusie, či zhromažďovať vaše heslá. A keď sa zamyslíme hlbšie nad takýmito vecami normálnou reakciou ľudí, by malo byť to, že povedia “Okej, to znie naozaj zle, ale mňa sa to netýka, pretože som právnym občanom. Prečo by som mal mať strach? Nemám čo skrývať.” A to je argument, ktorý nedáva zmysel. Súkromie je implicitné. Ochrana osobných údajov nie je niečo otvorené diskusii. Nie je to otázka súkromia a bezpečnosti. Je to otázka slobody a jej kontroly. A zaťiaľ čo môžeme dôverovať našej vláde práve teraz, priamo tu v roku 2011, akékoľvek právo si dovolime zobrať preč, nám bude zobrané raz a navždy. A môžeme veriť, slepo dôverovať, akákoľvek budúcej vláde, vláde čo príde trebárs za 50 rokov odo dneška? A toto sú otázky o ktoré sa musíme zaujímať nasledujúcich 50 rokov.Leave a Reply

Your email address will not be published.