Evanjelium Mieru – Prvá Kniha

Image Edmond Bordeaux Szekely DownloadDr. Edmond Bordeaux Székely (1905-1979) bol maďarský lingvista, filozof a psychológ, ktorý vyštudoval univerzity v Paríži, Viedni a Lipsku a okrem niekoľkých moderných jazykov ovládal aj sanskrt, aramejčinu, latinčinu a starovekú gréčtinu. Edmond Bordeaux Székely tvrdí, že pri štúdiu vo Vatikáne a v Národnej knižnici vo Viedni v roku 1923, našiel a preložil niekoľko obskurných hebrejských a Aramejských textov. Székely vydal ‘Evanjelium mieru Ježiša Krista’ prvýkrát v roku 1938 pod názvom “The Gospel of Peace of Jesus Christ by the Disciple John” (Evanjelium mieru Ježiša Krista od učeníka Jána), kniha v tejto podobe podla Székelyho predstavovala zhruba tretina originálneho materiálu. Podľa jeho slov sa jednalo o transkript sýrskeho rukopisu uchovávaného v tajných archívoch vatikánskej knižnice.